logo

Semak Keputusan

Check Result

Isi No. Mykad / Pasport
Enter Mykad / Passport No.

Nota / Note

Pengambilan tempahan wang peringatan telah ditutup. Wang peringatan yang tidak diambil akan ditawarkan kepada pembeli yang berjaya dalam senarai simpanan undian. Pembeli yang berjaya akan dimaklumkan melalui pesanan SMS dari 2 hingga 22 Mac 2018. Terima kasih.

The collection for commemorative currency orders is closed. Uncollected items will be offered to successful buyers on the ballot reserve list. Successful buyers will be notified via SMS between 2 to 22 March 2018. Thank you.